Dinar de profit 2018

Que és el Dinar de Profit?
Àpat participatiu i gratuït amb aliments “recuperats”, que altrament acabarien llençats a les escombraries, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari.

Més novetats, ben aviat!

Menú de cierre